Tag Archives: tia laser

Tia laser diệt muỗi

Tia laser diệt muỗi
Lấy ý tưởng từ học thuyết "chiến tranh giữa các vì sao" (Star War) có từ những năm 1980, các nhà khoa học Mỹ phát triển một loại ...