Tag Archives: phóng xạ muỗi

Phép màu phóng xạ làm muỗi vô sinh

Phép màu phóng xạ làm muỗi vô sinh
Kỹ thuật làm vô sinh muỗi là kỹ thuật thả những con muỗi đực đã bị làm vô sinh vào quần thể. Chúng giao phối với muỗi cái, ...