Tag Archives: phân biệt đồng loại

Muỗi phân biệt đồng loại bằng tiếng kêu

Muỗi phân biệt đồng loại bằng tiếng kêu
Các cuộc nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học Anh đã cho biết loài muỗi Gambia ở Châu Phi có thể nhận biết và phân ...