Tag Archives: ngôn ngữ

Ngôn ngữ đáng ngạc nhiên của loài ruồi

Ngôn ngữ đáng ngạc nhiên của loài ruồi
Nhóm các nhà khoa học đã phát triển một cách mới giúp quan sát thế giới thông qua đôi mắt của một loài ruồi phổ biến và phần ...

Đặc điểm của loài ruồi

Đặc điểm của loài ruồi
Vòng đời của chúng trải qua 4 giai đọan: trứng, dòi, nhộng và ruồi trưởng thành. Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường mà từ trứng nở thành ...