Tag Archives: hóa thạch

Phát hiện hoá thạch “cụ tổ” loài ruồi

Phát hiện hoá thạch “cụ tổ” loài ruồi
Tạp chí Cretaceous Research số mới nhất đưa tin, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch một loài ruồi cổ đại trên 100 triệu năm tuổi ...