Tag Archives: chống mối công trình

Các phương pháp phòng chống mối cho công trình

Các phương pháp phòng chống mối cho công trình
Trước kia khi xây dựng các công trình người ta chưa chú ý đến việc tạo ra các hàng rào ngăn không cho mối xâm nhập vào các ...