Tag Archives: cách phòng chống mối

Cách phòng chống mối cánh xâm nhập

Cách phòng chống mối cánh xâm nhập
Cứ đến thời điểm từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch hàng năm vào những ngày nhiệt độ cao, nóng bức, nhất là trước cơn giông. Chúng ...