Tag Archives: bả Xterm

Bả diệt mối Xterm

Bả diệt mối Xterm
Bả diệt mối Xterm có chứa các hoạt chất ức chế sự sinh trưởng IGRs, sản phẩm bả diệt mối Xterm thuộc tập đoàn hóa chất Sumitomo Japan ...