Sẽ có những người mang tim gián

Lấy mô hình tim của loài gián, một nhóm nhà khoa học của thành phố Kharagpur, Ấn Độ, đang nỗ lực tạo tim người nhân tạo.

Không giống với con người, sẽ chết nếu tim ngừng đập khi một trong bốn tâm thất ngừng hoạt động, thì loài gián vẫn có thể sống sót nếu trường hợp tương tự xảy ra vì tim của chúng có tới 13 tâm thất.

Nhà nghiên cứu Sujoy Guha cho biết, việc chế ra tim nhân tạo gồm 13 tâm thất của các nhà nghiên cứu Ấn Độ sẽ khiến trái tim này có tính đàn hồi hơn những trái tim nhân tạo đang được sử dụng hiện nay. Hơn nữa, trái tim nhân tạo mới chỉ tốn kém 2.000 USD, bằng 1/30 so với giá của tim nhân tạo chuẩn hiện nay.

Để “chế” ra được quả tim nhân tạo nói trên các nhà khoa học của Viện Công nghệ Ấn Độ đã phải mất ba năm mới hoàn chỉnh được mẫu đầu tiên của trái tim nhân tạo mới. Họ đã tiến hành thử nghiệm thành công với ếch và các cuộc thử nghiệm ở dê sẽ được xúc tiến vào tháng 5 tới. Dự kiến, các cuộc thử nghiệm trên động vật sẽ được hoàn tất trong vòng một năm. Nếu thành công, thì trong vòng 3 năm tới sẽ ghép tim nhân tạo “made in Ấn Độ” cho bệnh nhân